Kateqoriya: Geologiya lüğəti


"J" ilə başlayan geoloji terminlər Geologiya lüğəti

"J" ilə başlayan geoloji terminlər

Digər hərflərlə başlayan terminlər üçün zəhmət olmasa A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Jade "Jade" jadeit və ya nefritdən ibarət bir şəffaf gem materialı üçün istifadə olunan bir mədəni termindir. Gemstonesa kəsilmiş və bəzək işlərində istifadə olunan adi rəng parlaqdan dərin yaşıl rəngdədir.

Daha ƏTraflı
"X" ilə başlayan geoloji terminlər Geologiya lüğəti

"X" ilə başlayan geoloji terminlər

Digər hərflərlə başlayan terminlər üçün zəhmət olmasa A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Xenoblast Metamorfizm zamanı qayada böyüyən və yer məhdudluğu səbəbindən xarakterik kristal üzlərini inkişaf etdirməmiş bir kristal. Bu kristallar ümumiyyətlə düz və ya bitişik kristalların formasına uyğun olan sərhədlərə malikdirlər.

Daha ƏTraflı
"H" ilə başlayan geoloji terminlər Geologiya lüğəti

"H" ilə başlayan geoloji terminlər

Digər hərflərlə başlayan terminlər üçün xahiş edirəm A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z adət Fərdi kristal və ya məcmu məcmuəsi ilə göstərilən xarici bir forma. Fotoda büllur vərdişlərinə dair bir neçə nümunə göstərilir. Saatdan yuxarı yuxarı soldan: prizmatik vərdiş; geodik vərdiş; lentli vərdiş; pisolitik vərdiş.

Daha ƏTraflı
"D" ilə başlayan geoloji terminlər Geologiya lüğəti

"D" ilə başlayan geoloji terminlər

Digər hərflərlə başlayan terminlər üçün xahiş edirəm A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Datum Sonrakı ölçmələr üçün başlanğıc nöqtəsi kimi istifadə olunan istinad yeri və ya yüksəklik. Dəniz səviyyəsi, yüksəklik ölçmələri üçün bir məlumat bazasıdır. Məlumat bazaları, axın mərhələsinin ölçülməsi üçün başlanğıc nöqtəsi və ya bir qaya qurğusunun bazası kimi fiziki xüsusiyyətlərə əsaslanaraq ixtiyari ola bilər.

Daha ƏTraflı
"Mən" ilə başlayan geoloji terminlər Geologiya lüğəti

"Mən" ilə başlayan geoloji terminlər

Digər hərflərlə başlayan terminlər üçün xahiş edirəm A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z İgneous qaya ərimiş qaya materialının kristallaşması və ya bərkiməsi nəticəsində yaranan bir qaya. Onlar yeraltı, səthdə və ya boşalma şəklində meydana gələ bilərlər. Fotodakı qaya diorit parçasıdır.

Daha ƏTraflı
"Y" ilə başlayan geoloji terminlər Geologiya lüğəti

"Y" ilə başlayan geoloji terminlər

Digər hərflərlə başlayan terminlər üçün zəhmət olmasa A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Yazoo Axını xeyli məsafəyə axınının əsas kanalını paralel aparan bir qol. Bu axınların birləşməsi, daha böyük axın boyunca təbii bir levee tərəfindən bloklanır. Şəkildə Missuri Mayami Stansiyası yaxınlığında birləşmədən əvvəl Missouri çayına paralel olan Wakenda Creek göstərilir.

Daha ƏTraflı
"T" ilə başlayan geoloji terminlər Geologiya lüğəti

"T" ilə başlayan geoloji terminlər

Başqa hərflərlə başlayan terminlər üçün xahiş edirəm A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Talus Fiziki havaların təsirindən yaranan uçurumun və ya dik yamacın bazasında bucaqlı qaya zibillərinin toplanması. Şəkil, Nyu Meksiko, Chaco Vadisindəki Fajada Butte'yi əhatə edən talus önlük hissəsini göstərir.

Daha ƏTraflı
"O" ilə başlayan geoloji terminlər Geologiya lüğəti

"O" ilə başlayan geoloji terminlər

Digər hərflərlə başlayan terminlər üçün xahiş edirəm A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Oblique-Slip çatışmazlığı Həm üfüqi, həm də şaquli yerdəyişmə elementlərinə malik olan bir nöqsan. Obsidian Qranitə bənzər bir tərkibi olan şüşəli alovlu qaya. Eynək toxuması o qədər sürətlə soyumağın nəticəsidir ki, mineral qatlar inkişaf etməyib.

Daha ƏTraflı
"N" ilə başlayan geoloji terminlər Geologiya lüğəti

"N" ilə başlayan geoloji terminlər

Digər hərflərlə başlayan terminlər üçün xahiş edirəm A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Nannofossils Bir işıq mikroskopu ilə həll həddində olan çox kiçik fosillərə aid ümumi bir termin. Buna görə elektron mikroskoplarla öyrənilirlər. Fəlakətlər və kokkolitlər tez-tez "nannofossils" adlanır.

Daha ƏTraflı
"Q" ilə başlayan geoloji terminlər Geologiya lüğəti

"Q" ilə başlayan geoloji terminlər

Digər hərflərlə başlayan terminlər üçün xahiş edirəm A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Dördbucaqlı (Dörd) Həndəsədə: kvadrat və ya düzbucaqlı kimi dörd tərəfli bir təyyarə şəkli. Geologiyada: Amerika Birləşmiş Ştatları Geoloji Xidməti tərəfindən nəşr olunan standart bir topoqrafik xəritə vərəqində göstərilən bir sahə.

Daha ƏTraflı
"B" ilə başlayan geoloji terminlər Geologiya lüğəti

"B" ilə başlayan geoloji terminlər

Digər hərflərlə başlayan terminlər üçün xahiş edirəm A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Backarc Bir vulkan qövsünün irəli tərəfindəki tektonik bölgədir. Şəkil USGS. Geri yuma Dənizkənarı bir su dalğası ilə meydana gələn bir çimərlikdən su axır. Ball dəyirman Laboratoriya nümunələrinin, quru kimyəvi maddələrin, minalanmış filizlərin və digər bərk materialların hissəcik ölçüsünü azaltmaq üçün istifadə olunan bir cihaz.

Daha ƏTraflı
"G" ilə başlayan geoloji terminlər Geologiya lüğəti

"G" ilə başlayan geoloji terminlər

Digər hərflərlə başlayan terminlər üçün xahiş edirəm A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Gabbro Bazaltın kompozisiya ekvivalenti olan qara, qaba tərkibli intruziv alçaq qaya. Kalsiumla zəngin feldisparlardan, piroksendən və ehtimal ki, olivindən ibarətdir, lakin az miqdarda kvars varsa.

Daha ƏTraflı
"E" ilə başlayan geoloji terminlər Geologiya lüğəti

"E" ilə başlayan geoloji terminlər

Digər hərflərlə başlayan terminlər üçün zəhmət olmasa A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Earthflow Bir növ sürüşmə və ya kütləvi israfçılıq. Torpaq və qaya dağıntılarının yaxşı müəyyən edilmiş bir "yuva" ilə məhdudlaşan və axış ərazisinə bir lob şəklində yayılmış bir hərəkəti.

Daha ƏTraflı
"V" ilə başlayan geoloji terminlər Geologiya lüğəti

"V" ilə başlayan geoloji terminlər

Digər hərflərlə başlayan terminlər üçün xahiş edirəm A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Vadoz suyu, vadoz zonasında bir qayanın və ya torpağın məsaməli boşluqlarında (yer səthi ilə su masası arasında). Bir atomun ən xarici qabığındakı valent elektronlar.

Daha ƏTraflı
"U" ilə başlayan geoloji terminlər Geologiya lüğəti

"U" ilə başlayan geoloji terminlər

Digər hərflərlə başlayan terminlər üçün aşağıdan vurun A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Həmişə rast gəlinən hər yerdə tapılmışdır. Bəzi geoloqlar deyirlər ki, minerallar kvars, kalsit və piritdir. Ultrabazik qaya Çox aşağı silisium tərkibli və hipersten, augit və olivin kimi minerallarla zəngin olan alovsuz bir qayadır.

Daha ƏTraflı
"K" ilə başlayan geoloji terminlər Geologiya lüğəti

"K" ilə başlayan geoloji terminlər

Başqa hərflərlə başlayan terminlər üçün xahiş edirəm A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Kame Yataqlaşmış buzlaq çöküntülərindən ibarət olan kurqanlar, qarmaqarışıqlıqlar və silsilələr şəklində səth yataqları. Bunlar buzlaqların altına və ya içərisinə yatdı və sonra buz əriyəndə müsbət relyef xüsusiyyətləri olaraq qaldı.

Daha ƏTraflı
"F" ilə başlayan geoloji terminlər Geologiya lüğəti

"F" ilə başlayan geoloji terminlər

Digər hərflərlə başlayan terminlər üçün xahiş edirəm A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Facies a) Çökmə mühitini əks etdirən və bitişik bir mühitdə saxlanılan qaya və ya çöküntüdən fərqlənməsinə imkan verən bir qaya və ya çöküntü bölməsinin xüsusiyyətləri.

Daha ƏTraflı
"Z" ilə başlayan geoloji terminlər Geologiya lüğəti

"Z" ilə başlayan geoloji terminlər

Digər hərflərlə başlayan terminlər üçün zəhmət olmasa A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Zeolite Feldisporlara bənzər bir qrup hidro alüminosilikatatlar. Asanlıqla nəmləndirmə suyunu itirir və bərpa olunur və qızdırıldıqda qaynadılır və şişir. Zeolitlər tez-tez katalizator, su yumşaldıcı və sorbent kimi istifadə olunur.

Daha ƏTraflı
"W" ilə başlayan geoloji terminlər Geologiya lüğəti

"W" ilə başlayan geoloji terminlər

Digər hərflərlə başlayan terminlər üçün xahiş edirəm A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Wadi Yağışlı bir müddətdə istisna olmaqla quru bir bölgədə tez-tez dik tərəfli bir vadidə axın yatağı. Şəkil Şimali Misirdəki Wadi Degla'dan. Warping Regional miqyasda Yer qabığının bir az əyilməsi, yuxarı qaldırılması və ya enməsi.

Daha ƏTraflı