Daha çox

MapServer niyə boş bir şəkil qaytarır?

MapServer niyə boş bir şəkil qaytarır?


Postgis verilənlər bazasından bir qat yükləməyə çalışıram, MapServer heç bir şey qaytarmır. Problemi SQL sorğusunun MapServer-in işlədiyi bir şeyə dönməməsinə qədər daraltdığımı düşünürəm. Bunun niyə ola biləcəyini bilən varmı?

Mapfile:

HARİTA CONFIG "MS_ERRORFILE" "/srv/portal/www/Mapservices/mapfiles/maplog.txt" debug 5 EXTENT 506599.271346329 5962705.19473941 526000.205491952 5988176.64534367 IMAGETYTE "166 IMAGETYTE" 258 MAGRAM "" wms_onlineresource "" http: // {ip} /cgi-bin/mapserv?map=/srv/portal/www/Mapservices/mapfiles/TSAZones.map&version=1.0.0&service=wms "" wms_srs "" EPSG: 3005 EPSG : 4269 EPSG: 3857 "" wms_enable_request "" * "" wms_feature_info_mime_type "" text / html "SON QUERYFORMAT mətn / html SON PROJEKSİYON" init = epsg: 3005 "SON ÇIXARIŞ ADI png SÜRÜCÜ AGG / PNG MIMET IMGARI" EXTENSION "png" FORMATOPTION "GAMMA = 0.75" SON QATDA Şəffaf debug 5 ADI TSA_Zones PROJECTION "init = epsg: 3005" END METADATA "wms_srs" "EPSG: 3005" "title" "TSA Zones" "wms_title" "wms_include_items" "all" "gml_include_items" "all" SON DURUM POLİGON BAĞLANTISININ TÜRÜ POSTGİS BAĞLANTI "host = 127.0.0.1 dbname = mapdb user = postgres password = postgr es "DATA" geom from pgpoly "OPACITY 100 CLASS STYLE COLOR 200 200 200 OUTLINECOLOR 0 0 0 END END END END

Mapserver qeyd faylı:

[29 May Cümə 10:47:22 2015] .637637 Proses 13779-a CGI İstəyi 1 [29 May Cümə 10:47:22 2015] .638512 msPostGISLayerOpen called: geom from pgpoly [29 May Cümə 10:47:22 2015]. 638529 msPostGISLayerOpen: Hovuzda əlaqə yoxdur, təzə bir əlaqə yaradır. [29 May Cümə 10:47:22 2015] .680970 msConnPoolRegister (TSA_Zones, host = 127.0.0.1 dbname = mapdb user = postgres password = postgres, 0xa2e2658) [29 May Cümə 10:47:22 2015] .680989 msPostGISLayFen [29 May Cümə 10:47:22 2015] .681031 msPostGISLayerHansı Şekiller çağırdı. [29 May Cümə 10:47:22 2015] .681038 msPostGISParseData çağırdı. [29 May Cümə 10:47:22 2015] .681059 msPostGISRetrievePK çağırdı. [29 May 10:47:22 2015] .681069 msPostGISRetrievePK: pg_attribute, pg_constraint, pg_class arasından attname seçin, burada pg_constraint.conrelid = pg_class.oid və pg_class.oid = pg_attribute.attrelid və pg_cype 'pg_attribute. conkey [1] = pg_attribute.attnum və pg_class.relname = 'pgpoly' və pg_table_is_visible (pg_class.oid) and pg_constraint.conkey [2] boşdur [29 May Cümə 10:47:22 2015] .684293 msPostGISParcolData: , srid =, geom_column_name = geom, table_name = pgpoly [29 May Cümə 10:47:22 2015] .684308 msPostGISBuildSQL çağırıldı. [29 May Cümə 10:47:22 2015] .684317 msPostGISBuildSQLItems adlandı. [29 May Cümə 10:47:22 2015] .684323 msPostGISBuildSQLItems: 0 maddə istənildi. [29 May Cümə 10:47:22 2015] .684328 msPostGISBuildSQLFrom çağrıldı. [29 May Cümə 10:47:22 2015] .684333 msPostGISBuildSQLBuraya zəng edildi. [29 May Cümə 10:47:22 2015] .684337 msPostGISBuildSQLSRID çağırıldı. [29 May Cümə 10:47:22 2015] .684340 msPostGISBuildSQLSRID: Find_srid xəttinin qurulması. [29 May Cümə 10:47:22 2015] .684344 msPostGISBuildSQLSRID: Tapılan cədvəl (pgpoly) [29 May Cümə 10:47:22 2015] .684349 msPostGISBuildSQLBox çağrıldı. [29 May Cümə 10:47:22 2015] .684391 msPostGISLayerWhichShapes sorğusu: kodunu (AsBinary (force_collection (force_2d ("geom")), 'NDR'), 'hex') geom, geom olduğu pgpolyadan "id" seçin. && GeomFromText (POLYGON ((9783.93962050256 -4999593.14607681,9783.93962050256 -9783.93962050349,4999593.14607681 -9783.93962050349,4999593.14607681 -4999593.14607681,9783.93962050256 -4999593.14607681)), find_srid ( ", 'pgpoly', 'Geom')) [Fri May 29 10:47 : 22 2015] .695342 msPostGISLayerWhichShapes sorğu vəziyyəti: PGRES_TUPLES_OK (2) [29 May Cümə 10:47:22 2015] .695355 msPostGISLayerWhichShapes nəticədə 0 qeyd aldı. [29 May Cümə 10:47:22 2015] .695369 msPost [29 May Cümə 10:47:22 2015] .695374 msPostGISLayerFreeItemInfo çağrıldı. [Cümə 29 May 10:47:22 2015] .695378 msPostGISLayerClose called: geom from pgpoly [29 May Cümə 10:47:22 2015] .695382 msConnPoolRlease TSA_Zones, host = 127.0.0.1 dbname = mapdb user = postgres password = postgres, 0xa2e2658) [29 May Cümə 10:47:22 2015] .695389 msConnPoolClose (host = host = 127.0 .0.1 dbname = mapdb user = postgres password = postgres, 0xa2e2658) [29 May Cümə 10:47:22 2015] .695559 msDrawMap (): Layer 0 (TSA_Zones), 0.057s [29 May Cümə 10:47:22 2015] .695578 ​​msDrawMap (): Etiket Cache Çizilməsi, 0.000s [29 May Cümə 10:47:22 2015] .695585 msDrawMap () cəmi vaxt: 0.058s [29 May Cümə 10:47:22 2015] .708344 msSaveImage () cəmi vaxt: 0.013s [29 May Cümə 10:47:22 2015] .708431 mapserv sorğusunun işləmə müddəti (msLoadMap daxil deyil): 0.071s [29 May Cümə 10:47:22 2015] .708444 msFreeMap (): xəritənin boşaldılması 0xa226e28. [29 May Cümə 10:47:22 2015] .708449 msPostGISLayerClose called: geom from pgpoly [29 May Cümə 10:47:22 2015] .708464 freeLayer (): 0xa22e898 at boşluq. [29 May Cümə 10:47:22 2015] .708468 msPostGISLayerIsOç açıldı.

Videoya baxın: Pmapper + Mapserver + mapscript + postgis + php