Daha çox

Map Projection - Niyə şeyləri çəkmirik

Map Projection - Niyə şeyləri çəkmirik


Fərqli xəritə proqnozlarını oxudum və problemin harada olduğunu anladım. Həm də problemin əksəriyyəti köhnə kartoqrafların qələm və kağızdan başqa başqa bir alətə sahib olmaması idi.

Yalnız 1 km ~ 1 Km miqyaslı çox böyük bir kağız üzərində faktiki miqyasda hər kilometri, hər döngəni çəkmək mümkündürmü? Bilirəm ki, bizə çox böyük bir kağız lazım olacaq, amma sonra kağız yerinə bir kompüter istifadə etsək, aşağı və yuxarıya endirmək daha sadə olar?


Problemin ümumiyyətlə nə olduğunu anlamadığınızı düşünürəm.

Problem yerin əyri olmasıdır; Bu kürə deyil; Bu oblik sferoid deyil, Geoid adlanan daha da mürəkkəb bir formadır.

Və bu əyri şəkildən düz bir müstəviyə keçməyə çalışdığınız zaman (bəhs etdiyiniz kağız kimi) bir az və ya bir başqa təhrifə rast gələcəksiniz.

Bu səbəbdən də yer ölçənlər adətən iki ölçülü koordinat sistemi ilə gedəcək və sonra bu koordinat sistemindəki hər şeyi planlayacaq və ya xəritəyə çıxaracaqlar.