Daha çox

Mapserver Layer Connection 2 verilənlər bazası

Mapserver Layer Connection 2 verilənlər bazası


Mən xəritəni göstərmək üçün mapinfo .tab istifadə edirəm və SQl Serverdən istifadə etmək istəyirəm Digər məlumatları seçmək üçün mapserverin qatında 2 əlaqəsi ola bilərmi? ya da bu .MAP qat konfiqurasiyamın başqa yolları var.

LAYER NAME layer_name TYPE POLYGON STATUS ON CONNECTIONTYPE OGR CONNECTION "./map/1172.TAB" >>> CONNECTION "connection sql" <<< DATA "mapinfo -dan sqlserverə qoşulmaq üçün seçin" METADATA "wms_title" Sabion "END PROJESİ = epsg: 32646 "SINIF SINIFI ADI" Yüksəklik Poli 5 "STİL RƏNGİ 232 232 232 OUTLINECOLOR 32 32 32 END END END # Layer

İki təbəqəni birbaşa xəritə sənədində birləşdirə bilməzsiniz. Bunun əvəzinə Mapinfo-Faylına və SQL Serverdəki məlumatlara qoşulmaq üçün OGR Virtual Formatından istifadə edə bilərsiniz. Mapfile -də istifadə etməlisinizBAĞLANTI OGRvə qurmaq üçünBAĞLANTIvirtual format tərifi olan fayla. Daha çox məlumatı Mapserver sənədlərində tapa bilərsiniz.


Videoya baxın: 10- build system database. بناء قاعدة بيانات مشروع اندوريد