Daha çox

"%" Simvolu istifadə edərək sahələri olan GeoServer -də WMS qatlarını tərtib etməkOracle plugin vasitəsilə GeoServer 2.8 -ə qoşulmuş Oracle Spatial 11g geodatabase -ə sahibəm. Bəzi xüsusiyyət siniflərində sahə adları var%(faiz) simvol, məsələnNAME%ENvə yaSAHƏ%KM2.

Qat düzgün görünür və bütün atributları GetFeatureInfo tələbi ilə ötürülür. Bununla birlikdə, bu sahələrə əsaslanan SLD üslubundan istifadə edə bilmirəm (məsələn, tematik xəritə yaratmaqSAHƏ%KM2sahə).

Sahə adlarını istifadə edərək cədvəllərlə hər kəsin təcrübəsi varmı?%personajlar? Oracle adlandırma standartları tərəfindən qəbul edildikləri üçün GeoServerin də onları idarə edəcəyinə ümid edirdim.


Bu biletdən təsirlənə bilərsiniz: https://osgeo-org.atlassian.net/browse/GEOT-5176 Başqa sözlə, ola bilsin ki, sorğu yazarkən atribut adlarını qeyd etməliyik.