Daha çox

Lat/Uzunluqdakı yüksəklik xəritəsindən yamac xəritəsi necə hazırlanır?

Lat/Uzunluqdakı yüksəklik xəritəsindən yamac xəritəsi necə hazırlanır?


Dünyanın Yüksək raster xəritəsi var, Lat/Uzun. Bir yamac xəritəsi hazırladığımda, raster hüceyrələrinin nəticələri ya 0, ya da 90 -a yaxın dəyərlər olacaq. Problem, Yamac funksiyasının üfüqi vahidləri anlamadığıdır (açıqca dərəcədir, ancaq metr olmalıdır) . Bunu necə həll edə bilərəm? ArcGIS istifadə edirəm.


Raster faylını metrik koordinat sisteminə yenidən köçürməlisiniz, məsələn. Lambert azimutal bərabər sahə proyeksiyası. ArcGIS, şaquli və üfüqi ölçülər üçün həmişə eyni vahidləri (dərəcə və ya metr) istifadə etdiyi üçün.

Alət qutusundan istifadə edə bilərsiniz:

Məlumat İdarəetmə Alətləri -> Proqnozlar və Çevrilmələr -> Raster -> Layihə Rasteri