Daha çox

Geoserver 2.4.2-dən 2.6.2-ə qədər məlumatların köçürülməsi məsələsi

Geoserver 2.4.2-dən 2.6.2-ə qədər məlumatların köçürülməsi məsələsi


Bir iş sahəsini Geoserver 2.4.2-dən 2.6.6-a köçürməyə çalışıram. Miqrasiya tərzləri ilə başladıq. Stil Geoserver-də görünür, nə qədər açıldığında aşağıda göstərilən xətanı verir. Xahiş edirəm kimsə kömək edə bilər?

org.apache.wicket.WicketRuntimeException: org.apache-də konstruktor public org.geoserver.wms.web.data.StyleEditPage (org.apache.wicket.PageParameters) və arqument adı = "[AGA RADAR]" istifadə edərək səhifə hazırlamaq olmur. .wicket.session.DefaultPageFactory.createPage (DefaultPageFactory.java:212) org.apache.wicket.session.DefaultPageFactory.newPage (DefaultPageFactory.java:89) at org.apache.wicket.regetest.target.component.oewmarkgetagePage (BookmarkablePageRequestTarget.java:305) org.apache.wicket.request.target.component.BookmarkablePageRequestTarget.getPage (BookmarkablePageRequestTarget.java:320) at org.apache.wicket.request.target.getgetbackTequageRequestRgetageRequest.getgetable : 234) org.apache.wicket.request.AbstractRequestCycleProcessor.processEvents (AbstractRequestCycleProcessor.java:92) at org.apache.wicket.RequestCycle.processEventsAndRespond (RequestCycle.java:1250) at org.apache. RequestCycle.java: 1329) org.apache.wicket.RequestCycle.steps (RequestCycle.java:1436) at org.apache.wicket.RequestCycle.request (RequestCycle.java:545) at org.apache.wicket.protocol.http.WicketFilter.doGet (WicketFilter.java:484) org.apache.wicket.protocol.http.WicketServlet.doGet (WicketServlet.java:138) at javax.servlet.http.HttpServlet.service (HttpServlet.java:620) at javax.servlet. http.HttpServlet.service (HttpServlet.java:727) at org.springframework.web.servlet.mvc.ServletWrappingController.handleRequestInternal (ServletWrappingController.java:159) at org.springframework.web.bstractStv. java: 153) org.springframework.web.servlet.mvc.SimpleControllerHandlerAdapter.handle (SimpleControllerHandlerAdapter.java:48) at org.springframework.web.servlet.DispatcherServlet.doDispatch. orf.ervervet .servlet.DispatcherServlet.doService (DispatcherServlet.java:852) at org.springframework.web.servlet.FrameworkServlet.proce ssRequest (FrameworkServlet.java:882) at org.springframework.web.servlet.FrameworkServlet.doGet (FrameworkServlet.java:778) at javax.servlet.http.HttpServlet.service (HttpServlet.java:620) at javax. .HttpServlet.service (HttpServlet.java:727) at org.apache.catalina.core.ApplicationFilterChain.internalDoFilter (ApplicationFilterChain.java:303) at org.apache.catalina.core.ApplicationFilterChain. ApplicationFav (Application) org.apache.tomcat.websocket.server.WsFilter.doFilter (WsFilter.java:52) org.apache.catalina.core.ApplicationFilterChain.internalDoFilter (ApplicationFilterChain.java:241) org.apache.catalain.core. doFilter (ApplicationFilterChain.java:208) at org.geoserver.filters.ThreadLocalsCleanupFilter.doFilter (ThreadLocalsCleanupFilter.java:28) at org.apache.catalina.core.ApplicationFilterChain.internalco .core.ApplicationFilterChain.doFilter (ApplicationFilterChain.java:208) org.geoserver.filters.SpringDelegatingFilter $ Chain.doFilter (SpringDelegatingFilter.java:75) at org.geoserver.wms.animate.AnimatorFilter.doFilter (AnimatorFilter.java:71) at org.geoserver.filtter.Sfilting.Spril (SpringDelegatingFilter.java:71) at org.geoserver.filters.SpringDelegatingFilter.doFilter (SpringDelegatingFilter.java:46) at org.apache.catalina.core.ApplicationFilterChain.internalDoFilter (ApplicationFilterCapat.). org.geoserver.platform.AdvancedDispatchFilter.doFilter (AdvancedDispatchFilter.java:50) at core.appache.catalina.core.ApplicationFilterCilainChain.jpg-də core.ApplicationFilterChain.doFilter (ApplicationFilterChain.java:208). .apache.catalina.core.ApplicationFilterChain.doFilter (ApplicationFilterChain.java:208) at org.springframework.security.web.FilterChainProxy $ VirtualFilterChain.doFilter (FilterChainProxy.java.GotterComponent.java:311) $ NestedFilterChain.doFilter (GeoServerCompositeFilter.java:69) at org.springframework.security.web.access.intercept.FilterSecurityInterceptor.invoke (FilterSecurityInterceptor.java:116) at org.springfinterecramterceptureframework. (FilterSecurityInterceptor.java:83) org.geoserver.security.filter.GeoServerCompositeFilter $ NestedFilterChain.doFilter (GeoServerCompositeFilter.java:73) at org.geoserver.security.filter.Geoter.Feo springframework.security.web.FilterChainProxy $ VirtualFilterChain.doFilter (FilterChainProxy.java:323) at org.geoserver.security.filter.GeoServerCompositeFilter $ NestedFilterChain.doFilterComponent.file ExceptionTranslationFilter.doFilter (ExceptionTranslationFilter.java:113) org.geoserver.security.filter.GeoServerCompositeFilter $ NestedFilterChain.doFilter (GeoServerCompositeFilter.java:73) at org.geos erver.security.filter.GeoServerCompositeFilter.doFilter (GeoServerCompositeFilter.java:92) at org.springframework.security.web.FilterChainProxy $ VirtualFilterChain.doFilter.oFerterCoFerter.Content.Content.Content.Content.Co. GeoServerAnonymousAuthenticationFilter.java:54) org.springframework.security.web.FilterChainProxy $ VirtualFilterChain.doFilter (FilterChainProxy.java:323) at org.geoserver.security.filteroComponent.filter.osite .springframework.security.web.authentication.AbstractAuthenticationProcessingFilter.doFilter (AbstractAuthenticationProcessingFilter.java:182) at org.geoserver.security.filter.GeoServerCompositeFilter $ NestedFilterCompost.FotterComponent.FotterComponent.File .doFilter (GeoServerCompositeFilter.java:92) org.geoserver.security.filter.GeoServerUserNamePasswordAuthenticationFilter .doFilter (GeoServerUserNamePasswordAuthenticationFilter.java:116) at org.springframework.security.web.FilterChainProxy $ VirtualFilterChain.doFilter (FilterChainProxy.java:323) at org.geoserverFoolterComponent.co ) org.springframework.security.web.authentication.rememberme.RememberMeAuthenticationFilter.doFilter (RememberMeAuthenticationFilter.java:146) at org.geoserver.security.filter.GeoServerCompositeFilter $ NestedFilterCain org.geoserver.security.filter.GeoServerCompositeFilter $ NestedFilterChain.doFilter da org.springframework.security.web.FilterChainProxy $ VirtualFilterChain.doFilter (FilterChainProxy.java:323) və security.filter.GeoServerCompositeFilter.doFilter (GeoServerCompositeFilter.java:92) ( GeoServerCompositeFilter.java:69) org.springframework.security.web.context.SecurityContextPersistenceFilter.doFilter (SecurityContextPersistenceFilte) r.java:87) org.geoserver.security.filter.GeoServerSecurityContextPersistenceFilter $ 1.doFilter (GeoServerSecurityContextPersistenceFilter.java:53) at org.geoserver.security.filter.GeoSterterComponent.GeoSterver.GeoSterver.GeoSterverComponent/ geoserver.security.filter.GeoServerCompositeFilter.doFilter (GeoServerCompositeFilter.java:92) at org.springframework.security.web.FilterChainProxy $ VirtualFilterChain.doFilter.cro.roFro.roFro.fro.fro.f. FilterChainProxy.java:173) org.geoserver.security.GeoServerSecurityFilterChainProxy.doFilter (GeoServerSecurityFilterChainProxy.java:135) at org.springframework.web.filter.gleggrogrolegrofroglegingro .DellegatingFilterProxy.doFilter (DelegatingFilterProxy.java:259) org.apache.catalina.core.ApplicationFilterChain.internalDoFilter (ApplicationFilterChain.java:241) at org.apache.catalin a.core.ApplicationFilterChain.doFilter (ApplicationFilterChain.java:208) org.geoserver.filters.LoggingFilter.doFilter (LoggingFilter.java:76) at org.apache.catalina.core.ApplicationFilterChain.internalDoFilter org.apache.catalina.core.ApplicationFilterChain.doFilter (ApplicationFilterChain.java:208) at org.geoserver.filters.GZIPFilter.doFilter (GZIPFilter.java:42) at org.apache.catalina.core.AplicterFhterFFterterFP .java: 241) org.apache.catalina.core.ApplicationFilterChain.doFilter (ApplicationFilterChain.java:208) at org.geoserver.filters.SessionDebugFilter.doFilter (SessionDebugFilter.java:48) at org.apache.at. ApplicationFilterChain.internalDoFilter (ApplicationFilterChain.java:241) org.apache.catalina.core.ApplicationFilterChain.doFilter (ApplicationFilterChain.java:208) at org.geoserver.filters.FlushSafeFilter.dofilterFoilt.doFilter .catalina.core.applicationFilterChain.int ernalDoFilter (ApplicationFilterChain.java:241) at org.apache.catalina.core.ApplicationFilterChain.doFilter (ApplicationFilterChain.java:208) at org.vfny.geoserver.filters.SetCharacterEncodingFilter.doFilter.doFilter Setup .catalina.core.ApplicationFilterChain.internalDoFilter (ApplicationFilterChain.java:241) org.apache.catalina.core.ApplicationFilterChain.doFilter (ApplicationFilterChain.java:208) at org.apache.catalina.v.VVardVraard : 220) org.apache.catalina.core.StandardContextValve.invoke (StandardContextValve.java:122) at org.apache.catalina.authenticator.AuthenticatorBase.invoke (AuthenticatorBase.java:504) at org.apache.catalina.core. StandardHostValve.invoke (StandardHostValve.java:170) org.apache.catalina.valves.ErrorReportValve.invoke (ErrorReportValve.java:103) at org.apache.catalina.valves.AccessLogValve.invoke (AccessLogV50) .apache.catalina.core.StandardEngineValve.invoke (Stand ardEngineValve.java:116) org.apache.catalina.connector.CoyoteAdapter.service (CoyoteAdapter.java:421) at org.apache.coyote.http11.AbstractHttp11Processor.process (AbstractHttp11Processor.gava.java) .AbstractProtocol $ AbstractConnectionHandler.process (AbstractProtocol.java:611) org.apache.tomcat.util.net.JIoEndpoint $ SocketProcessor.run (JIoEndpoint.java:314) at java.util.concurrent.ThreadPoolExo.or ( : 1145) org.apache.tomcat.util.threads.TaskThread $ WrappingRunnable.run (TaskThread.java:61) at java.util.concurrent.ThreadPoolExecution $ Worker.run (ThreadPoolExecution.java:615). Thread.run (Thread.java:745) Səbəb: sun.reflect.NativeConstructorAccessorImpl.newInstance0 (Yerli Metod) da sun.reflect.NativeConstructorAccessorImpl.newIst7.mp4.newIstArsta java.lang.reflect.InvocationTargetException. reflect.DelegatingConstructorAccessorImpl.newInstance (DelegatingConstructorAccessorImpl.java:4) 5) java.lang.reflect.Constructor.newInstance (Constructor.java:526) at org.apache.wicket.session.DefaultPageFactory.createPage (DefaultPageFactory.java:188)… 106 daha çox Səbəb: java.lang.NullPointerException at com.sun.proxy. org.geoserver.catalog.impl.DefaultCatalogFacade.getStyleByName (DefaultCatalogFacade.java:862) at $ Proxy4.equals (Bilinməyən Mənbə): org.geoserver.catalog.impl.CatalogImpl.getStyle: 1302) org.geoserver.catalog.impl.CatalogImpl.getStyleByName (CatalogImpl.java:1283) at org.geoserver.security.SecureCatalogImpl.getStyleByName (SecureCatalogImpl.java:1250) at org.geleCrogram (AbstractFilteredCatalog.java:680) org.geoserver.catalog.impl.AbstractCatalogDecorator.getStyleByName (AbstractCatalogDecorator.java:521) saytında org.geoserver.catalog.impl.LocalWorkspaceCatalog.getjame.alogStyle) wms.web.data.StyleEditPage. (StyleEditPage.java:37)… 111 daha çox


GeoServer nümunəsini yüksəltmək üçün düzgün prosedur:

 1. Köhnə GeoServer'i dayandırın
 2. mövcud məlumat qovluğunun ehtiyat nüsxəsini çıxarın
 3. Veri qovluğuna işarə edərək yeni GeoServerə başlayın.

Arxanızda birdən çox versiyanın düşdüyünü görsəniz, yeniləmək üçün iki addım atmalısınız, yəni 2.4 -> 2.5 və 2.5 -> 2.6, amma bu ikisi arasında ciddi bir dəyişiklik olmadığına əminəm.

Məlumat kataloqudakı digər dəyişikliklər, ehtimal ki, bərpa olunmayan səhvlərlə nəticələnəcəkdir.


Tam gün işləyən işçilər arasında sağlamlıqla əlaqəli iş yerində olmamaq - Amerika Birləşmiş Ştatları, 2017-18 Qrip Mövsümü

Ölüm, sağlamlıq görüşləri və laboratoriya məlumatları istifadə edilən nəzarət qrip xəstələnməsinin tam dərəcəsini əks etdirmir. CDC & rsquos Milli Əməyin Təhlükəsizliyi və Sağlamlığı İnstitutu, səhiyyə ilə əlaqəli iş yerində işdən kənar qalma vəziyyətinin aylıq monitorinqini aparır.

Bu hesabatla nə əlavə olunur?

2017 & ndash18 qrip mövsümü ərzində devamsızlıq noyabr ayında kəskin şəkildə artdı və yanvar ayında zirvəyə çatdı, əvvəlki beş mövsümdəki ortalamadan xeyli yüksək bir səviyyədə. 45 yaş və 64 yaşlarında olan və ABŞ siyahıyaalma bölgələrində və peşələrində çalışan kişi olan işçilər digər alt qruplardan daha çox təsirləndilər.

Xalq sağlamlığı təcrübəsinin nəticələri hansılardır?

İş yerində devamsızlık, profilaktik mesajlaşma və pandemiyaya hazırlıq planlamasını məlumatlandıra bilən, işləyən əhali üzərində qrip və ətraf mühitin təsirinin vacib bir əlavə ölçüsüdür.

Altmetrik:
Sitatlar:
Baxışlar:

Baxışlar səhifə baxışlarına və PDF yükləmələrinə bərabərdir

Qrip pandemiyası zamanı və mövsümi epidemiyalar zamanı həkimə və ofislərə, klinikalara və xəstəxanalara müraciət etməkdən daha çox insan tibbi yardım almadan simptomatik xəstəliyə tutulur (1). Nəticə etibarilə ölüm, sağlamlıq görüşləri və laboratoriya məlumatlarına əsaslanan nəzarət qrip xəstələnməsinin bütün səviyyəsini əks etdirmir. CDC, ABŞ-da qrip xəstəliklərinin ümumi sayını qiymətləndirmək üçün riyazi bir model istifadə edir (1). Əlavə olaraq, məktəblərdə və iş yerlərində devamsızlıq tendensiyalarının izlənməsi kimi səhiyyə xidmətləri xaricindəki xəstəlikləri izləmək üçün sindromlu üsullar, ənənəvi xəstəlik hesabatlarının vacib əlavələridir (2). Hər ay CDC & rsquos Milli Əməyin Təhlükəsizliyi və Sağlamlığı İnstitutu (NIOSH) Cari Əhali Araşdırması (CPS) məlumatlarını istifadə edərək ABŞ-da tam işləyən işçilər arasında səhiyyə ilə əlaqəli iş yerində işdən kənar qalma hallarının yayılmasını izləyir (3). Bu hesabat, yüksək şiddətli 2017 & ndash18 qrip mövsümü (Oktyabr 2017 & ndashSentyabr 2018) dövründə aparılan iş yerində devamsızlıq nəzarət təhlilinin nəticələrini izah edir (4). Noyabr ayında devamsızlıq kəskin şəkildə artdı, yanvar ayında zirvəyə çatdı və ən yüksək nöqtəsində əvvəlki beş mövsümdə ortalamadan əhəmiyyətli dərəcədə yüksək idi. Xüsusilə təsirlənənlər arasında kişi işçilər, 45 yaş və 64 yaş arası işçilər, ABŞ Səhiyyə və İnsan Xidmətləri (HHS) Bölgəsi 6 * və Bölgə 9-da yaşayan işçilər və xəncər və rəhbərlik, iş və maliyyə quraşdırma, təmir və təmir və istehsal və əlaqəli peşələr. Dövlət səhiyyə orqanları və işəgötürənlər, qarşısının alınması mesajlarını hazırlayarkən və pandemiyaya hazırlıq planlamasında əlaqədar devamsızlıq nəzarət təhlillərinin nəticələrini nəzərə ala bilər. İş yerində qrip ötürülməsinin qarşısını almağın ən təsirli yolları arasında xəstə olduqda evdə qalmaq, öskürək və asqırma örtmək, əlləri tez-tez yumaq və tez-tez toxunan səthləri rutin təmizləmək kimi peyvənd və dərmansız müdaxilələr daxildir (5).

CPS, ABŞ Statistika Bürosu tərəfindən İş Statistikaları Bürosu tərəfindən aparılmış təqribən 60.000 ailənin iştirak etdiyi aylıq milli sorğudur. Sorğu, 16 yaşına çatmış və 16 yaşına çatmış CPS vətəndaşı olmayan, qeyri-institusional əhalinin məşğulluğu, demoqrafik göstəriciləri və digər xüsusiyyətləri barədə məlumat toplayır. CPS işçi qüvvəsi statistikasının milləti və əsas mənbəyidir. Bütün nümunəvi ev üzvləri haqqında məlumat tək bir respondentdən şəxsən və ya telefon danışıqları zamanı standart bir sorğu anketindən istifadə edərək təlim keçmiş müsahibələr tərəfindən toplanır (3). İyul 2016 & ndashJune 2018 dövründə cavab nisbəti% 84 ilə 88% arasında dəyişdi. & məzhəb

Tam işçi, ümumiyyətlə həftədə 35 saat işlədiyini bildirən işləyən bir şəxs olaraq təyin edilir. Sağlamlıqla əlaqəli iş yerində devamsızlık, işçinin öz xəstəliyi, zədələnməsi və ya digər tibbi problemlər səbəbindən referans həftəsində 35 saat işləmə olaraq təyin edilir. CPS sualları hər ayın 1 həftəsinə aid olduğundan, digər həftələr ərzində devamsızlıq ölçülmür. Bu 1 həftəlik tədbirlərin, baş verdikləri ayın bütün həftələrini təmsil etmələri nəzərdə tutulur.

NIOSH hər ay qrip mövsümü və səhiyyə ilə əlaqəli iş yerində işdən kənarlaşmanın əvvəlki ay və rsquos təxminləri ilə (yəni 1 aylıq gecikmə ilə) yayılması ilə əlaqəli vaxt seriyasını yeniləyir. Nöqtə təxminləri və% 95 etibarlılıq intervalı (CI) hesablanır və əvvəlki beş mövsümün məlumatlarına əsasən qurulmuş bir baza səviyyəsinin 95% -i yuxarı güvən həddi olaraq təyin olunan bir epidemiya həddi ilə müqayisə edilir və aylar üzrə toplanır (6). Epidemiya həddini aşan% 95-dən aşağı güvən limitləri olan təxminlər əhəmiyyətli dərəcədə yüksəlmiş hesab olunur. Cinsiyyət, yaş qrupu, coğrafi bölgə (HHS Bölgələri və para) və xüsusi peşə qrupu ** üzrə təxminlər də hesablanır.

Bu məlumatlardan istifadə edərək yüksək şiddətli 2017 & ndash18 qrip mövsümü (Oktyabr 2017 & ndashSeptember 2018) dövründə səhiyyə ilə əlaqəli iş yerində devamsızlığın yayılması təhlil edildi. Bütün analizlər CPS kompozit çəkisi istifadə edilərək ölçülmüşdür və bütün standart səhvlərin təxminləri CPS nümunəsinin kompleks dizaynını nəzərə alaraq düzəldilmişdir. Təhlillər SAS proqramı (versiya 9.4 SAS İnstitutu) istifadə edilərək aparılmışdır.

Tam işləyənlər arasında səhiyyə ilə əlaqəli iş yerində işdən kənar qalma prevalansı 2017-ci ilin oktyabr ayında 1.7% (95% CI = 1.6% & ndash1.8) idi, noyabr ayından başlayaraq kəskin artdı, 2018-ci ilin yanvar ayında 3.0% -ə çatdı (95% CI =) Avqust və sentyabr aylarında tədricən yenidən artmadan əvvəl iyul ayında% 1,8 (% 95 CI = 1,3% və ndash1,5%) səviyyəsinə qədər davamlı olaraq azaldı (Cədvəl). Yanvar ayının devamsızlıq zirvəsi epidemiya həddini əhəmiyyətli dərəcədə aşdı (şəkil 1). Devamsızlıq fevral ayında yüksəldi, ancaq əhəmiyyətli dərəcədə deyil. 2017 & ndash18 qrip mövsümündə ən yüksək devamsızlık 2012 & ndash13 mövsümü xaricində əvvəlki beş mövsümün hər hansı birinin üstündü (Şəkil 2).

Epidemiya həddi aşağıdakı alt qruplar üçün əhəmiyyətli dərəcədə aşıldı: yanvar və fevral aylarında 45 yaş və 64 yaş arası kişi işçilər yanvar və fevral aylarında HHS bölgəsində 6 və dekabr və mart aylarında 9 bölgədə işçilər və rəhbərlik, biznes və maliyyə peşələri və yanvar ayında quraşdırma, texniki xidmət və təmir peşələri və fevral ayında istehsal və əlaqədar peşələr (Cədvəl) Regional absesteizm zirvələri, bu bölgələrdəki qrip kimi xəstəlik (ILI) fəaliyyətində paralel zirvələrə cavab verdi. & xəncər və xəncər


İndi və Tarixən Mühacirlər

Təriflər

"Xarici anadan olub"və"immiqrant"bir-birinin əvəzinə istifadə olunur və doğuşda ABŞ vətəndaşlığı olmayan şəxslərə aiddir. Bu populyasiyaya vətəndaşlıq almış vətəndaşlar, qanuni daimi sakinlər, qaçqın və asillər, müəyyən müvəqqəti vizalarda olan şəxslər və icazəsiz mühacirlər daxildir.

Coğrafi bölgələr: MPI, Mərkəzi Amerika (Meksika daxil olmaqla), Karib dənizi və Cənubi Amerikanı əhatə edən Birləşmiş Millətlər Təşkilatı və ABŞ Sayım Bürosu tərəfindən irəli sürülən Latın Amerikası tərifini izləyir. Coğrafi bölgələr haqqında daha ətraflı məlumat üçün ABŞ Sayım BürosuBirləşmiş Millətlər Təşkilatının Statistika şöbəsi.

ABŞ-da neçə immiqrant yaşayır?

2019-cu ildə ABŞ-da 44.9 milyondan çox immiqrant yaşadı ki, bu da siyahıyaalma qeydlərinin aparıldığı vaxtdan bəri tarixi ədədi yüksəkdir. Mühacirlərin ümumi ABŞ əhalisindəki payı 1970-ci ildəki ən az 4.7 faizdən xeyli artmışdır. 2019-cu ildə immiqrantlar ümumi ABŞ əhalisinin yüzdə 13.7-ni təşkil edirdi ki, bu da 1890-cı ildəki rekord səviyyədən 14.8 faizə çatmır.

Xaricdən doğulan əhali, 2018 və 2019 arasında 204.000 nəfər artım və ya yüzdə 0.5-dən az böyüyərək böyük ölçüdə düz qaldı. Bu, 2017-dən 2018-ə qədər olan 203.000 artımla uyğun gəlir və 2016 və 2017 arasında görülən təqribən 787.000 artımdan çox və ya yüzdə 2 artımdan daha aşağıdır. Son bir neçə ildə immiqrant əhalinin artımının yavaşladığı ilə əks olunur 2015-ci ildən bəri ümumi ABŞ əhalisi.

Zamanla mühacirlərin sayı və payı necə dəyişdi?

1850-ci ildə, Amerika Birləşmiş Ştatları siyahıyaalma yolu ilə doğuş məlumatlarını toplamağa başladığı ilk il, ölkədə ümumi əhalinin yüzdə 10'unu təmsil edən 2,2 milyon immiqrant var idi.

1860-1920-ci illər arasında əhalinin immiqrant payı yüzdə 13 ilə az qala yüzdə 15 arasında dəyişdi və 1890-cı ildə yüzdə 14,8 səviyyəsinə çatdı, bu da əsasən Avropadan gələn immiqrasiyanın yüksək səviyyədə olması səbəbindən baş verdi. 1921 və 1924-cü illərdəki məhdudlaşdırıcı immiqrasiya qanunları daimi immiqrasiyanı demək olar ki, yalnız şimal və qərbi avropalılar üçün açıq saxladı. Böyük Depressiya və II Dünya Müharibəsi ilə birlikdə bu, Şərqi Yarımkürədən yeni gələnlərin kəskin azalmasına səbəb oldu. Xaricdə doğulan pay, davamlı olaraq azaldı və 1970-ci ildə yüzdə 4.7 (və ya 9.6 milyon immiqrant) ilə rekord səviyyəyə çatdı (bax Şəkil 1).

Şəkil 1. 1850-2019, ABŞ-da Xaricdə Doğulan Əhalinin Ölçüsü və Payı

Mənbə: Miqrasiya Siyasəti İnstitutu (MPI) ABŞ Sayım Bürosu, 2010-19 Amerikan İcma Sorğuları (ACS) və 1970, 1990 və 2000 onillik siyahıyaalma məlumatlarının cədvəli. Bütün digər məlumatlar Campbell J. Gibson və Emily Lennon'dan, "Amerika Birləşmiş Ştatlarının Xarici Əhalisi haqqında Tarixi Sayım Statistikaları: 1850 - 1990" (İş Sənədi No. 29, ABŞ Sayım Bürosu, Washington, DC, 1999).

1970-ci ildən bəri mühacirlərin payı və sayı, əsasən Latın Amerikası və Asiyadan olan geniş miqyaslı immiqrasiya sayəsində sürətlə artdı. İmmiqrasiya axınlarının geniş şaxələndirilməsinə ABŞ immiqrasiya qanunlarındakı mühüm dəyişikliklər səbəb oldu (1965-ci ildəki İmmiqrasiya və Vətəndaşlıq Qanunu da daxil olmaqla, 1980-ci il Qaçqınlar Qanunu və Soyuq Müharibə ilə rəsmi bir qaçqın köçürmə proqramının yaradılmasını ləğv edən milli mənşəli qəbul kvotalarını ləğv etdi). -kubalı immiqrantlara güzəştli şərt verilməsi) ABŞ-ın Asiyada və Latın Amerikasında artan iqtisadi və hərbi varlığı iqtisadi əlaqələri, sosial əlaqələri və Amerika ilə cənub qonşuları arasında dərin miqrasiya tarixi və bu ölkədəki böyük iqtisadi dəyişikliklər və siyasi qeyri-sabitlik dünya ölkələri.

 • ABŞ-a dəyişən regional immiqrasiyanın görünüşünü görmək üçün Amerika Birləşmiş Ştatlarında Mühacirlər üçün Doğum Bölgələri, 1960-Hələ məlumat aləti.
 • Tarixi ABŞ immiqrasiya meylləri və siyasətləri haqqında oxuyun ABŞ-dakı immiqrasiya: Üfüqdə Qanunvericilik İslahatı ilə Yeni İqtisadi, Sosial, Siyasi Mənzərələr.
 • 1965-ci il qanununun təsiri haqqında məlumat əldə edin Əlli il sonra, 1965-ci il İmmiqrasiya və Vətəndaşlıq Qanunu ABŞ-ın yenidən formalaşmasına davam edir.
 • Milli mənşəli kvotaların sonu haqqında daha çox oxuyun ABŞ-ın 1965-ci il İmmiqrasiya Qanununun Jeopolitik Mənşəyi.

Günümüzün ən mənşəli ölkələri 50 il əvvəlki ilə müqayisədə necədir?

2019-cu ildə Meksikalılar ABŞ-dakı bütün immiqrantların yüzdə 24'ünü 2000-ci ildəki yüzdə 30-dan təşkil etdi. Hindistan və Çindən olan immiqrantlar (Hong Kong və Makaoda anadan olanlar da daxil olmaqla Tayvan) hər biri ən böyük iki immiqrant qrupu idi. Xaricdən doğulan əhalinin təxminən yüzdə 6-sı. Digər mənşəli ölkələr arasında Filippinlər (yüzdə 5) El Salvador, Vyetnam, Kuba və Dominik Respublikası (hər biri yüzdə 3) və Qvatemala və Koreya (hər biri yüzdə 2) yer alır. Birlikdə bu on ölkə 2019-cu ildə ABŞ-dakı bütün immiqrantların yüzdə 57-ni təşkil etdi.

20-ci illərin sonu və 21-ci əsrin əvvəllərində Latın Amerikası və Asiyadan gələn immiqrasiyanın üstünlük təşkil etməsi, immiqrantların əsasən Avropa olduqları 1900-cü illərin ortalarındakı tendensiya ilə tamamilə ziddiyyət təşkil edir. 1960-cı illərdə heç bir ölkə ABŞ immiqrant əhalisinin yüzdə 15-dən çoxunu təşkil etmədi. 1960-cı il təvəllüdlülərin yüzdə 13'ünü təşkil edən ilk mənşəli qrup İtalyanlar idi, ardından Almanlar və Kanadalılar (hər biri təxminən yüzdə 10).

Mühacirlər ABŞ-da nə qədər yaşayıblar və göndərən ölkələr hansılardır?

2019-cu ildə ABŞ-dakı bütün immiqrantların yüzdə 50-si ölkəyə 2000-dən əvvəl daxil olmuşdu (yüzdə 29-u 1990-dan əvvəl və yüzdə 21-i 1990 ile 1999 arasında), yüzdə 25-i 2000 ilə 2009 arasında, qalan yüzdə 25'i 2010 ya da sonrası .

1970-ci ildən sonrakı axınlarda Meksikadan gələn mühacirlər üstünlük təşkil edərkən, yeni gələnlərin tərkibi 2010-cu ildən bəri dəyişdi. Son zamanlarda gələn immiqrantların Asiya bölgələrindən gəlmə ehtimalı daha yüksəkdir, Hindistan və Çin liderdir. Əslində, 2013-cü ildə Hindistan və Çin, Meksikanı uzun müddətdir davam edən mövqeyini tərk edərək yeni gələnlər üçün ən yüksək mənşəli ölkələr kimi üstələdilər.

Dominik Respublikası, Filippinlər, Kuba, Venesuela, Qvatemala və El Salvadordan gələn immiqrantların sayı da 2010-2019-cu illər arasında artdı. Əksinə, ABŞ-dakı Meksikalı immiqrantların sayı eyni dövrdə 779.000-dən çox azaldı, bütün immiqrant qruplarının ən böyük mütləq azalmasını təmsil edən.

2019-cu ildə ABŞ-da ən az 100.000 immiqrant yaşayan mənşə ölkələr arasında 2010-2019-cu illər arasında ən sürətli böyüməni yaşayan ilk beşlik Venesuela (yüzdə 153 artım), Əfqanıstan (yüzdə 143), Nepal (yüzdə 140), Myanmar (yüzdə 84 Birma olaraq da bilinir) və Nigeriya (yüzdə 79).

 • Haqqında daha çox oxuyun MühacirlərABŞ-da yeni mənşəli ölkələr.
 • Yoxla Zamanla Ən Böyük ABŞ Mühacir Qrupları, 1960-Günümüzdə, on il ərzində ilk mənbəyi ölkələri göstərən interaktiv bir vasitədir.
 • Əsas immiqrant populyasiyaları haqqında daha çox məlumat əldə etmək üçün Miqrasiya haqqında məlumat mənbəyi'S Spot işıqlar arxiviMeksikalılar, Hindistanlılar, Çinlilər, Vyetnamlılar, Koreyalılar, Cənubi və Orta Amerikalılar, Avropalılar, Sahara altı Afrikalılar və Orta Şərq-Şimali Afrika bölgəsindən daxil olmaqla ABŞ-dakı fərdi immiqrant qruplarının məlumat profillərini əhatə edir.

Neçə ABŞ sakini immiqrant mənşəlidir?

2020 Mövcud Əhalinin Araşdırmasına (CPS) görə, immiqrantlar və onların ABŞ-da doğulan uşaqları təqribən 85,7 milyon nəfəri və ya ABŞ əhalisinin yüzdə 26-nı təşkil edir, 2019-cu ilə nisbətən cüzi bir azalma. Pew Araşdırma Mərkəzi, immiqrant mənşəli payı proqnozlaşdırdı 2065-ci ilə qədər əhalinin yüzdə 36'ına yüksələcəkdir.


A. Ətraf Mühitin keyfiyyəti Departamenti, Virciniya Vəhşi Təbii Sərvətlər Departamenti və ABŞ Balıq və Vəhşi Yaşam Xidməti ilə məsləhətləşmədən sonra, Virginia şirin sularının əksəriyyətinin keçmişdə şirin su midye növlərini ehtiva etdiyi və ya ehtiva etdiyini təyin etdi. Unionidae ailəsi və ilin əksər vaxtlarında balığın erkən həyat mərhələlərini ehtiva edir. Bu səbəbdən bu hissənin B və C alt hissələrində təqdim olunan ammonyak meyarları, bu növlərə və həyat mərhələlərinə qorunma təmin etmək üçün hazırlanmışdır. İstər şirin su midyələrinin, istərsə də balıqların erkən həyat mərhələlərinin müəyyən bir su gövdəsində olmadığını kifayət qədər nümayiş etdirə biləcəyi bir vəziyyətdə, alternativ, sahəyə məxsus meyarlar üçün potensial seçimlər bu hissənin D hissəsində təqdim olunur. Kəskin meyarlar orta hesabla üç ildə bir dəfədən çox olmamaq üçün bir saatlıq orta konsentrasiyadır və xroniki meyarlar orta hesabla üç ildə bir dəfədən çox olmamaqla 30 günlük orta konsentrasiyadır. 2 Bundan əlavə, ümumi ammonyak azotunun dördgünlük orta konsentrasiyası (mq N / L-də) 30 günlük müddət ərzində orta hesabla üç ildə bir dəfədən çox xroniki meyarın 2,5 qatından çox olmamalıdır.

1 Təzə su üçün kəskin ammonyak kriteriyası üçün sabit vəziyyət tullantı yüklərinin hesablanması üçün standart dizayn axını 1Q10 (bax: 9VAC25-260-140 B dipnot 6), suyun müddəti və geri dönmə tezliyinə uyğun statistik cəhətdən etibarlı metodlar tətbiq edilmədikdə. keyfiyyət meyarları.

2 Təzə su üçün xroniki ammonyak kriteriyası üçün davamlı tullantı yükü ayırmalarının hesablanması üçün standart dizayn axını 30Q10-dur (9VAC25-260-140 B dipnot 6-ya baxın), suyun müddəti və geri dönmə tezliyinə uyğun statistik cəhətdən etibarlı metodlar tətbiq edilmədikdə. keyfiyyət meyarları.

B. Alabalıqda olmayan və ya olmayan təzə sular üçün ümumi ammonyak üçün kəskin kriteriyalar (mg N / L ilə) aşağıdakı cədvəllərdə verilmişdir:

Kəskin Ammonyak Şirin Su Kriteriyaları
Ümumi Ammonyak Azot (mg N / L)

Kəskin Ammonyak Şirin Su Kriteriyaları
Ümumi Ammonyak Azot (mg N / L)

İndiki alabalıq üçün kəskin meyarlar 9VAC25-260-390 - 9VAC25-260-540 arasında sadalanan bütün Class V-Stockable Alabalıq Sularına və VI Sınıf - Təbii Alabalıq Sularına şamil edilir. Alabalıqların olmaması üçün kəskin meyarlar bütün digər şirin sulara aiddir.

Bu alt hissədə sadalananlardan fərqli pH dəyərində şirin suda ümumi ammonyak azot kəskin meyar dəyərlərini hesablamaq üçün aşağıdakı tənliklərdən istifadə edin və nəticəni iki mühüm rəqəmə çevirin:

Kəskin Kriter Konsentrasiyası (mg N / L) =

MIN = 51.93 və ya 23.12 X 10 0.036 X (20 - T) olduqda, hansı daha azdır

Və ya alabalıq olduğu yerdə, aşağıdakı hesablama nəticələrindən hansı daha azdır:

Kəskin Kriter Konsentrasiyası (mg N / L) =

C. Şirin su midyələrinin və balıqların erkən həyat mərhələlərinin şirin suda olduğu ümumi ammonyak azotunun (mq N / l-də) xroniki meyarları aşağıdakı cədvəldədir:

Xroniki Ammonyak Şirin Su Kriteriyaları
Midye və balığın erkən həyat mərhələləri

Ümumi Ammonyak Azot (mg N / L)

Şirin su midyələri və balıqların erkən həyat mərhələləri bu alt hissədə sadalananlardan fərqli pH və temperatur dəyərlərində olduqda şirin suda ümumi ammonyak azotu xroniki meyar dəyərlərini hesablamaq üçün aşağıdakı tənlikdən istifadə edin və nəticəni iki əhəmiyyətli rəqəmə çevirin:

Xroniki Kriteriyaların Konsentrasiyası =

) X (2.126 X 10 0.028 X (20 - MAX (T, 7)))

MAX = 7 və ya istilik Selsi dərəcələrində, hansı daha böyükdür

D. Sahəyə xas mülahizələr və alternativ meyarlar. If it can be adequately demonstrated that freshwater mussels or early life stages of fish are not present at a site, then alternate site-specific criteria can be considered using the information provided in this subsection. Recalculated site-specific criteria shall provide for the attainment and maintenance of the water quality standards of downstream waters.

1. Site-specific modifications to the ambient water quality criteria for ammonia to account for the absence of freshwater mussels or early life stages of fish shall be conducted in accordance with the procedures contained in this subdivision. Because the department presumes that most state waterbodies have freshwater mussels and early life stages of fish present during most times of the year, the criteria shall be calculated assuming freshwater mussels and early life stages of fish are present using subsections B and C of this section unless the following demonstration that freshwater mussels or early life stages of fish are absent is successfully completed. Determination of the absence of freshwater mussels requires special field survey methods. This determination must be made after an adequate survey of the waterbody is conducted by an individual certified by the Virginia Department of Wildlife Resources for freshwater mussel identification and surveys. Determination of absence of freshwater mussels will be done in consultation with the Department of Wildlife Resources. Early life stages of fish are defined in subdivision 2 of this subsection. Modifications to the ambient water quality criteria for ammonia based on the presence or absence of early life stages of fish shall only apply at temperatures below 15°C.

a. During the review of any new or existing activity that has a potential to discharge ammonia in amounts that may cause or contribute to a violation of the ammonia criteria contained in subsection B of this section, the department may examine data from the following approved sources in subdivisions 1 a (1) through (5) of this subsection or may require the gathering of data in accordance with subdivisions 1 a (1) through (5) on the presence or absence of early life stages of fish in the affected waterbody.

(1) Species and distribution data contained in the Virginia Department of Wildlife Resources Wildlife Information System database.

(2) Species and distribution data contained in Freshwater Fishes of Virginia, 1994.

(3) Data and fish species distribution maps contained in Handbook for Fishery Biology, Volume 3, 1997.

(4) Field data collected in accordance with U.S. EPA's Rapid Bioassessment Protocols for Use in Streams and Wadeable Rivers, Second Edition, EPA 841-B-99-002. Field data must comply with all quality assurance and quality control criteria.

(5) The American Society for Testing and Materials (ASTM) Standard E-1241-88, Standard Guide for Conducting Early Life-Stage Toxicity Tests with Fishes.

b. If data or information from sources other than subdivisions 1 a (1) through (5) of this subsection are considered, then any resulting site-specific criteria modifications shall be reviewed and adopted in accordance with the site-specific criteria provisions in 9VAC25-260-140 D and submitted to EPA for review and approval.

c. If the department determines that the data and information obtained from subdivisions 1 a (1) through (5) of this subsection demonstrate that there are periods of each year when no early life stages are expected to be present for any species of fish that occur at the site, the department shall issue a notice to the public and make available for public comment the supporting data and analysis along with the department's preliminary decision to authorize the site-specific modification to the ammonia criteria. Such information shall include, at a minimum:

(1) Sources of data and information.

(2) List of fish species that occur at the site as defined in subdivision 3 of this subsection.

(3) Definition of the site. Definition of a "site" can vary in geographic size from a stream segment to a watershed to an entire eco-region.

(4) Duration of early life stage for each species in subdivision 1 c (2) of this subsection.

(5) Dates when early life stages of fish are expected to be present for each species in subdivision 1 c (2) of this subsection.

(6) Based on subdivision 1 c (5) of this subsection, identify the dates (beginning date, ending date), if any, where no early life stages are expected to be present for any of the species identified in subdivision 1 c (2) of this subsection.

d. If, after reviewing the public comments received in subdivision 1 c of this subsection and supporting data and information, the department determines that there are times of the year when no early life stages are expected to be present for any fish species that occur at the site, then the applicable ambient water quality criteria for ammonia for those time periods shall be calculated using the table in this subsection, or the formula for calculating the chronic criterion concentration for ammonia when early life stages of fish are absent.

e. The department shall maintain a comprehensive list of all sites where the department has determined that early life stages of fish are absent. For each site the list will identify the waterbodies affected and the corresponding times of the year that early life stages of fish are absent. This list is available either upon request from the Office of Water Quality Programs at 1111 East Main Street, Suite 1400 Richmond, VA 23219, or from the department website at http://www.deq.virginia.gov/programs/water/waterqualityinformationtmdls/waterqualitystandards.aspx.

2. The duration of the "early life stages" extends from the beginning of spawning through the end of the early life stages. The early life stages include the prehatch embryonic period, the post-hatch free embryo or yolk-sac fry, and the larval period, during which the organism feeds. Juvenile fish, which are anatomically similar to adults, are not considered an early life stage. The duration of early life stages can vary according to fish species. The department considers the sources of information in subdivisions 1 a (1) through (5) of this subsection to be the only acceptable sources of information for determining the duration of early life stages of fish under this procedure.

3. "Occur at the site" includes the species, genera, families, orders, classes, and phyla that are usually present at the site are present at the site only seasonally due to migration are present intermittently because they periodically return to or extend their ranges into the site or were present at the site in the past or are present in nearby bodies of water, but are not currently present at the site due to degraded conditions, and are expected to return to the site when conditions improve. "Occur at the site" does not include taxa that were once present at the site but cannot exist at the site now due to permanent physical alteration of the habitat at the site.

4. Any modifications to ambient water quality criteria for ammonia in subdivision 1 of this subsection shall not likely jeopardize the continued existence of any federal or state listed, threatened, or endangered species or result in the destruction or adverse modification of such species' critical habitats.

5. Site-specific modifications to the ambient water quality criteria for ammonia to account for the absence of freshwater mussels shall be conducted in accordance with the procedures contained in this subsection. Because the department presumes that most state waterbodies have freshwater mussel species, the criteria shall be calculated assuming mussels are present using subsections B and C of this section unless the demonstration that freshwater mussels are absent is successfully completed and accepted by DEQ and the Department of Wildlife Resources.

6. Equations for calculating ammonia criteria for four different site-specific scenarios are provided in subdivisions 6 a through d of this subsection as follows: (i) acute criteria when mussels are absent but trout are present, (ii) acute criteria when mussels and trout are absent, (iii) chronic criteria when mussels are absent and early life stages of fish are present, and (iv) chronic criteria when mussels and early life stages of fish are absent. Additional information regarding site-specific criteria can be reviewed in appendix N (pages 225�) of the EPA Aquatic Life Ambient Water Quality Criteria to Ammonia--Freshwater 2013 (EPA 822-R-13-001).

a. Acute criteria: freshwater mussels absent and trout present. To calculate total ammonia nitrogen acute criteria values (in mg N/L) in freshwater with freshwater mussels absent (procedures for making this determination are in subdivisions 1 through 5 of this subsection) and trout present, use the following equations. The acute criterion is the lesser of the following calculation results. Round the result to two significant digits.


Hardware and Network

The following table lists minimum recommended specifications for hardware servers intended to support Greenplum Database on Linux systems in a production environment. All host servers in your Greenplum Database system must have the same hardware and software configuration. Greenplum also provides hardware build guides for its certified hardware platforms. It is recommended that you work with a Greenplum Systems Engineer to review your anticipated environment to ensure an appropriate hardware configuration for Greenplum Database.

 • 150MB per host for Greenplum installation
 • Approximately 300MB per segment instance for meta data
 • Appropriate free space for data with disks at no more than 70% capacity

NIC bonding is recommended when multiple interfaces are present

Pivotal Greenplum can use either IPV4 or IPV6 protocols.


Hardware and Network

The following table lists minimum recommended specifications for hardware servers intended to support Greenplum Database on Linux systems in a production environment. All host servers in your Greenplum Database system must have the same hardware and software configuration. Greenplum also provides hardware build guides for its certified hardware platforms. It is recommended that you work with a Greenplum Systems Engineer to review your anticipated environment to ensure an appropriate hardware configuration for Greenplum Database.

 • 150MB per host for Greenplum installation
 • Approximately 300MB per segment instance for meta data
 • Appropriate free space for data with disks at no more than 70% capacity

NIC bonding is recommended when multiple interfaces are present

Greenplum Database can use either IPV4 or IPV6 protocols.

Tanzu Greenplum on DCA Systems

Tanzu Greenplum version 6.9 and later is supported on Dell EMC DCA systems with software version 4.2.0.0 and later.


Acknowledgements

The authors wish to thank the veterinary staff of the US Navy Marine Mammal Program, in particular, S. Cassle, N. Daugenbaugh, E. Jensen, S. Johnson, B. Lutmerding, C. Smith, E. Alford, D. Smith, K. Carlin and V. Cendejas. The project would not have been possible without the support of animal training and husbandry staff from Science Applications International Corporation. The following people were especially helpful in the daily operations and logistics of the study: R. Dear, L. Green, L. Lewis, J. Orr, R. Sadowsky, B. Swenberg,J. Bridger, M. Todd, M. Beeler, E. Bauer, R. Jauck, S. Price and many dedicated interns.


(Last Modified September 28, 2020) Report a broken link

Students in the USG must declare one home institution at a time. Students who transfer from one institution to another automatically change their home institution.

Students must meet the USG-specified minimum number of hours in each Area A–E.

Students successfully completing a course in one institution’s Areas A–E will receive full credit in Areas A–E for the course upon transfer to another USG institution as long as the following conditions are met:

 • The course is within the Area hours limitations of either the sending institution or the receiving institution and
 • The student does not change from a non-science major to a science major

An Example to Illustrate Cross-Area Transfer Credit

Decatur State Winder State Moultrie State
Area A1 6 saat 6 saat 6 saat
Area A2 3 hours 3 hours 3 hours
Area B 3 hours 3 hours 3 hours
Area C 12 hours 9 hours 9 hours
Area D 9 hours 12 hours 9 hours
Area E 9 hours 9 hours 12 hours
Total 42 hours 42 hours 42 hours

A student transferring from Decatur State to Winder State having completed the Decatur State core must be given credit in Area D (Natural Science) for the 3 excess hours of work done in Area C (Humanities, Fine Arts, and Ethics). If a student took 12 hours of Area E (Social Science) courses at Decatur State, only nine of those hours would transfer to Winder State but all 12 would transfer to Moultrie State.

Students successfully completing a course in one institution’s Area F will receive full credit for the course upon transferring to another USG institution as long as the student retains the same major.

Receiving institutions may require transfer students to complete the requirements as specified for native students. However, the total number of hours required of transfer students for the degree must not exceed the number of hours required of native students for the same major.

Students who wish to take Area A–F courses (including distance learning courses) from a USG institution other than the home institution, either concurrently or intermittently, may receive transient permission to take and receive credit for Areas A–F courses satisfying home institution Area A–F requirements.

Provided that native and transfer students are treated equally, institutions may impose additional reasonable expectations, such as a grade of “C” in Area A–F courses.

Chief Transfer Officer
Each institution will designate a Chief Transfer Officer (CTO) to facilitate the transfer of students within the USG. The CTO must have senior administrative and/or faculty status. The CTO is the contact person for students, faculty, advisors, records and admissions personnel, and academic administrators when problems related to transfer of Area A–F course work across USG institutions occur. However, CTOs should also be proactive and work to develop institutional procedures that minimize transfer problems.

Students with questions or concerns about the transfer of credit between USG institutions should contact the CTO at the receiving institution.


Crime and Victimization

As Chapter 7 “Alcohol and Other Drugs” discusses, poor (and near poor) people account for the bulk of our street crime (homicide, robbery, burglary, etc.), and they also account for the bulk of victims of street crime. That chapter will outline several reasons for this dual connection between poverty and street crime, but they include the deep frustration and stress of living in poverty and the fact that many poor people live in high-crime neighborhoods. In such neighborhoods, children are more likely to grow up under the influence of older peers who are already in gangs or otherwise committing crime, and people of any age are more likely to become crime victims. Moreover, because poor and near-poor people are more likely to commit street crime, they also comprise most of the people arrested for street crimes, convicted of street crime, and imprisoned for street crime. Most of the more than 2 million people now in the nation’s prisons and jails come from poor or near-poor backgrounds. Criminal behavior and criminal victimization, then, are other major consequences of poverty.

Lessons from Other Societies

Poverty and Poverty Policy in Other Western Democracies

To compare international poverty rates, scholars commonly use a measure of the percentage of households in a nation that receive less than half of the nation’s median household income after taxes and cash transfers from the government. In data from the late 2000s, 17.3 percent of US households lived in poverty as defined by this measure. By comparison, other Western democracies had the rates depicted in the figure that follows. The average poverty rate of the nations in the figure excluding the United States is 9.5 percent. The US rate is thus almost twice as high as the average for all the other democracies.

This graph illustrates the poverty rates in western democracies (i.e., the percentage of persons living with less than half of the median household income) as of the late 2000s

Why is there so much more poverty in the United States than in its Western counterparts? Several differences between the United States and the other nations stand out (Brady, 2009 Russell, 2011). First, other Western nations have higher minimum wages and stronger labor unions than the United States has, and these lead to incomes that help push people above poverty. Second, these other nations spend a much greater proportion of their gross domestic product on social expenditures (income support and social services such as child-care subsidies and housing allowances) than does the United States. As sociologist John Iceland (Iceland, 2006) notes, “Such countries often invest heavily in both universal benefits, such as maternity leave, child care, and medical care, and in promoting work among [poor] families…The United States, in comparison with other advanced nations, lacks national health insurance, provides less publicly supported housing, and spends less on job training and job creation.” Block and colleagues agree: “These other countries all take a more comprehensive government approach to combating poverty, and they assume that it is caused by economic and structural factors rather than bad behavior” (Block et, al., 2006).

The experience of the United Kingdom provides a striking contrast between the effectiveness of the expansive approach used in other wealthy democracies and the inadequacy of the American approach. In 1994, about 30 percent of British children lived in poverty by 2009, that figure had fallen by more than half to 12 percent. Meanwhile, the US 2009 child poverty rate, was almost 21 percent.

Britain used three strategies to reduce its child poverty rate and to help poor children and their families in other ways. First, it induced more poor parents to work through a series of new measures, including a national minimum wage higher than its US counterpart and various tax savings for low-income workers. Because of these measures, the percentage of single parents who worked rose from 45 percent in 1997 to 57 percent in 2008. Second, Britain increased child welfare benefits regardless of whether a parent worked. Third, it increased paid maternity leave from four months to nine months, implemented two weeks of paid paternity leave, established universal preschool (which both helps children’s cognitive abilities and makes it easier for parents to afford to work), increased child-care aid, and made it possible for parents of young children to adjust their working hours to their parental responsibilities (Waldfogel, 2010). While the British child poverty rate fell dramatically because of these strategies, the US child poverty rate stagnated.

In short, the United States has so much more poverty than other democracies in part because it spends so much less than they do on helping the poor. The United States certainly has the wealth to follow their example, but it has chosen not to do so, and a high poverty rate is the unfortunate result. As the Nobel laureate economist Paul Krugman (2006, p. A25) summarizes this lesson, “Government truly can be a force for good. Decades of propaganda have conditioned many Americans to assume that government is always incompetent…But the [British experience has] shown that a government that seriously tries to reduce poverty can achieve a lot.”

Açar paketlər

 • Poor people are more likely to have several kinds of family problems, including divorce and family conflict.
 • Poor people are more likely to have several kinds of health problems.
 • Children growing up in poverty are less likely to graduate high school or go to college, and they are more likely to commit street crime.

For Your Review

 1. Write a brief essay that summarizes the consequences of poverty.
 2. Why do you think poor children are more likely to develop health problems?

Issue No. 10. Amid Fears of Provoking Backlash, Governments Move Slowly and Softly on Global Compact for Migration Implementation

The January 2019 Women's March in Vancouver, Canada featured some demonstrators opposed to the Global Compact for Migration. (Photo: William Chen)

Coming on the heels of a contentious, but ultimately broad, endorsement by UN Member States in December 2018 of the Global Compact for Safe, Orderly, and Regular Migration, 2019 was meant to be the year in which national governments began to demonstrate tangible commitments to advancing goals under the most substantive international agreement yet on international migration. Progress, however, has been slow, and trepidation among some states to ascribe new developments in migration and refugee policy to the compact suggests a lingering fear of reigniting backlash.

Still, 2019 witnessed action on some of the nonbinding compact’s 23 objectives—which include addressing drivers of migration, improving the quality of data gathering on migrants and migration trends, and providing basic services for immigrants. Among them: In Chile, a platform to monitor the compact’s progress was established and the African Union in September unveiled efforts to strengthen data gathering. More quietly, some governments undertook actions, albeit without tying them to the compact.

One significant aspect remains in neutral: a lack of donor commitments to a start-up fund to help countries implement compact-related initiatives. With the first of the quadrennial Regional Migration Review Fora coming up in 2020, offering a showcase for governments to indicate the steps taken towards compact implementation, it will be interesting to see if countries become more visible about discussing a topic that for some this year verged on the taboo.