Daha çox

Gdalinfo sənədlərinə -json bayrağı daxildir, lakin onu istifadə etmək “FAOLURE: Bilinməyən seçim adı '-json'"

Gdalinfo sənədlərinə -json bayrağı daxildir, lakin onu istifadə etmək “FAOLURE: Bilinməyən seçim adı '-json'


Gdalinfo sənədlərini oxumaq, çıxışı JSON olaraq formatlaşdırma seçimini təsvir edir.

-json

Çıxışı json formatında göstərin.

Ancaq istifadə etdiyim zaman-jsonetiket tətbiq edilmədiyi görünür.

> gdalinfo -json Translation_image_overlay.png ">


-json GDAL 2.0+ tətbiq edilmişdir. 1.11.1-də bu xüsusiyyət yoxdur.

buraya baxın: http://gdal.org/1.11/gdalinfo.html